החזרי מס על הפקדות בקופות גמל וביטוחי חיים

החזרי מס על הפקדות בקופות גמל וביטוחי חיים

האם ידעתם שמדינת ישראל מעודדת את אזרחיה לחסוך באפיקים פנסיוניים, דוגמת קופות גמל וביטוחי חיים באמצעות החזרי מס? הטבות אלה נקראות ניכוי, סכום המקטין את גובה ההכנסה החייבת לפי חישוב המס וזיכוי, סכום המקטין את תשלום המס.

עצמאים ושכירים כאחד זכאים ליהנות ממלוא הטבות המס כמובן בכפוף לשיעורים ותקרות המקסימליים המפורטים בחוק. הטבות אלה ניתנות כהחזרי מס אך ורק בעת הגשה דו"ח למס הכנסה.

שכירים ועצמאיים שהפקידו כספים בקופות גמל לקצבה זכאים לניכויים ולזיכויים במס. ההטבות יינתנו גם לבני הזוג וילדים מעל גיל 18. קרן פנסיה היא השקעה מעולה מאחר והיא צוברת תשואה של 6-15% ו בנוסף, עצמאים בני 50  ומעלה המפקידים לקופות גמל יכולים ליהנות מהטבות מס מוגדלות.

שכירים רבים המפקידים כספים לקופת גמל או ביטוח חיים באופן עצמאי ומנוכה להם מס מתלוש המשכורת, ללא התחשבות בהפקדות העצמאיות, זכאים ככל הנראה להחזרי מס.

במקרים בהם הפרשות העובד והמעביד יחד לא מגיעות לתקרת הטבות המס שמעניקה המדינה, רשאי העובד להגדיל את שיעור הפקדותיו באופן עצמאי וליהנות מיתרת הטבות המס.

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה עוסק בזיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים, קובע כי:

1)   "יחיד יזוכה ממס ב-25% מן הסכום שהוא או בן זוגו בשנת המס.

א. לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.

2)   יחיד יזוכה ממס ב-35% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל לקצבה  ."

כדי ליהנות מהזיכויים והניכויים בגין הפקדותיכם מומלץ להסתייע ביועץ מס שיוכל לסייע בבחינת הסכום המדויק של הזיכוי והניכוי המגיעים.